Laatste nieuws

Weekbrief Peppels Weekbrief Canadas
  School Nieuws Team Kinderen Informatie Foto's Contact
 

Welkom op de site van onze Jenaplanscholen
de Peppels en de Canadas

'Voor elk talent onderwijs op maat' 
Een school die veel waarde hecht aan samenwerking in een prettige sfeer, orde en regelmaat, waarden en normen en het onderwijs flexibel inricht, zodat uit alle kinderen gehaald kan worden wat erin zit!

Naast de zo belangrijke basisvaardigheden taal en rekenen schenken we ook graag voldoende aandacht aan andere activiteiten die men van een basisschool mag verwachten. Hierbij neemt wereldoriëntatie een centrale plek in. U leest er hier meer over in de schoolgids.

Algemene informatie, bijvoorbeeld over schooltijden en vakanties, vindt u op deze pagina. 

Wij hopen dat u een indruk krijgt van wat wij te bieden hebben en ontvangen u graag op school om de praktijk van dichtbij te ervaren. Maakt u hiervoor gerust een afspraak.

Onze school krijgt zeer goede beoordelingen van de onderwijsinspectie.
 

Engels in de onderbouw. Wilt u weten waarom?
Klik hier